BlekingeSveriges 290 kommuner

Ronneby och Karlskrona – Två kommuner i Blekinge

Vi har två kommuner kvar att besöka i Blekinge, det är Ronneby och Karlskrona. De bägge kommunerna ligger nära varandra med endast ett par mils avstånd mellan centralorterna. Det är två ganska olika kommuner men med många sevärdheter i bägge. Kanske är det sommartid som är den bästa tiden att besöka kommunerna, men oavsett årstid ligger både Ronneby och Karlskrona i natursköna områden. 

_______________________________________________________________________________

Ronneby

En härlig vårdag i mars månad kommer vi körande mot Ronneby. Det blir vårt allra första besök här och jag önskar att vi hade mer tid för att stanna till längre än bara ett kort kommunbesök i vårt projekt “Besöka Sveriges alla 290 kommuner”. Ronneby visar sig vara en mycket trevlig och fin kommun där vi förstås vill uppleva mer sevärdheter än de vi nu hinner att göra.

Vi tar oss genast till kommunhuset eller stadshuset, ett imponerande stort hus för kommunens cirka 29 169 invånare. Byggnaden inrymmer även turistinformation och medborgarservice.

Stadshuset i Ronneby

För tre år sedan fyllde stadshuset i Ronneby 50 år. Det uppfördes 1970 för att ersätta de gamla lokalerna i det Gamla rådhuset. Det tjusiga stadshuset ligger intill vattenfallet i Ronnebyån. Fasaden på byggnaden är lite speciell med sina vita keramiska plattor. Fontänen vid byggnaden lyfter fram byggnaden och i solskenet får Ronneby stadshus en lite lyxig framtoning.

Även inuti stadshuset känns byggnaden ljus och luftig vilket förmodligen beror på de stora glaspartierna och öppna ytorna. Tyvärr är det mesta låst och jag kommer bara fram till receptionen.

Lite historia

Ronneby har gamla anor och nämns redan på järnåldern. Det finns spår av fornborgar och andra lämningar runt om i Ronnebytrakten. Staden ska ha fått sitt namn av Ronnebyån, från början hette den Rotne å, “den rytande ån”, vilket syftar på vattendragets olika forsar och vattenfall. Ett av de största finns i stadens nuvarande centrum.

Blekinge tillhörde tidigt Danmark och kyrkan i Ronneby började byggas redan på 1100 – talet och då var Ronneby danskt. Ronneby fick stadsprivilegier på 1200 – talet. Den danska handel var viktig för Ronnebys välstånd. Men läget vid gränstrakterna var mycket utsatt. År 1564 intog svenskarna Ronneby under ledning av Erik XIV. Ronneby drabbades hårt, staden brändes ner och många invånare höggs ihjäl, i “Ronneby blodbad”.

Ronneby blev svenskt 1658 men då blev det ännu hårdare tider. Den svenske kungen Karl XI anlade 1680 flottbasen Karlskrona och då flyttades Ronnebys stadsprivilegier dit. Även invånarna i Ronneby var tvungna att flytta till Karlskrona. Ronneby överlevde ändå och under 1700 – talet kom handel och hantverk tillbaka och de första industrierna började utvecklas.

I början av 1800 – talet blommade Ronneby upp rejält när Ronneby brunnsvatten blev omtalat för sin goda hälsoeffekt. Brunnsparken lockade till sig gäster från långväga håll.

Som många andra städer under den här tiden drabbades även Ronneby av bränder. I april 1864 förstördes det mesta i Ronneby av en stor brand. Det var bara området Bergslagen intill kyrkan som klarade sig från branden. Här finns än idag gator och hus kvar sedan 1700 – talet. Ronneby byggdes åter upp och fick då en lite annan stadsbild med rätlinjiga gator som ännu kännetecknar Ronneby.

År 1882 blev Ronneby stad igen och några år senare fick man järnväg vilket förbättrade kommunikationerna till andra Blekingestäder. Järnvägen fick även betydelse för Ronneby som hamn då det gick ångare till både Stockholm och Köpenhamn.

I stadshuset hittar vi information om olika aktiviteter i kommunen. 

Vårt besök i Ronneby

Det är ju vårt första besök i Ronneby och vi är förstås lite nyfikna på vad stadskärnan har att erbjuda. Efter vårt besök i kommunhuset tar vi oss in mot centrum och parkerar bilen. Maken som är sugen på att kolla in lite kläder tar sig an några klädbutiker som ligger vid torget. Shoppingen går i en väldans fart och i väntan på mig tar han sig ett snack med Ronnebypolisen som står på torget. Polisen håller lite extraservice för medborgarna denna vecka och har tid att småsnacka lite.

Jag är mer nyfiken på de gamla kvarteren och tar en promenad på egen hand. Ganska snart når jag kulturkvarterna där den medeltida stadsplanen med smala gator och kullerstensgator än idag är bevarade.

Här ligger även Heliga kors kyrka från 1100 – talet och tronar över bygden. Jag fortsätter en bit och hittar en av södra Sveriges största konsthallar.

Ovanför torget, uppe på höjden, ligger kyrkan och den medeltida delen av staden. 

Kullerstensgator är fint men inte särskilt promenadvänligt.

En omtalad konsthall i södra Sverige.

Heliga kors kyrka

Ronnebys kyrka är från 1100 – talet. Flera om- och tillbyggnader gjordes fram till slutet av 1400 – talet. Tornet uppfördes i tegel under slutet av 1400 – talet. Vid det Nordiska sjuårskriget skadades kyrkan svårt. Det finns till och med hack i den stora ekporten som ska ha tillkommit under Ronnebys blodbad 1564.

Ronneby gamla vattentorn

En bit bort från kyrkan finns Ronneby gamla vattentorn. Det uppfördes 1902 och är ritat i nationalromantisk stil. Tillsammans med stadens gamla elverk som även fungerade som vattenverk och pumpade dricksvatten till tornet. Platsen där tornet är placerat är beläget på en höjd som kallas Pepparbacksberget. Idag ägs tornet av artisten Frej Larsson och anses vara av kulturhistoriskt värdefull.

Sevärdheter i Ronneby

När jag tittar in på landskapet Blekinges hemsida ser jag att det finns många trevliga sevärdheter i staden Ronneby. En av de mest kända är förmodligen brunnsparken i Ronneby. Det är ju bara tidigt i mars månad när vi besöker Ronneby men brunnsparken kan förstås besökas året om, men för bästa behållning är det kanske vår eller sommaren som är den bästa tiden för ett besök här.

Ronneby brunnspark valdes 2005 till Sveriges vackraste park. Ända sedan 1700 – talet har folk kommit till Ronneby brunn för att “dricka brunn” och koppla av. På 1880 – talet blev brunnsparken landets mest besökta kurort.

Vid ett besök här i parken kan man strosa runt bland vackra trävillor och grönskande trädgårdar. Vi återkommer gärna till Ronneby för att se mer av den blomsterprakt som kan ses sommartid.

Karlskrona

Vi lämnar Ronneby i väster och kör knappa tre mil österut. Här hittar vi den härliga staden Karlskrona. Vi har varit här flera gånger de senaste åren och så sent som vintern 2020 gjorde vi en övernattning här, i dimma, måste dock tilläggas.

Sommartid eller en vårvinterdag är förstås att föredra men Karlskrona är nog en av mina absoluta favoritstäder i Sverige. Dessutom är det en världsarvsstad med många sevärdheter. Även om vii besökt staden ett par gånger har vi bara “nosat” lite på ytan av denna så intressanta stad.

Vårt besök i Karlskrona

Vid vårt senaste besök i Karlskrona är det kommunbesök som gäller och vi beger oss förstås till kommunhuset. De 66 682 invånarna i Karlskrona har ett stort kommunhus nära vattnet.

Lite historia

Karlskrona grundades på 1600-talet efter det att staden blivit svensk och att Karl XI tagit beslut om att anlägga Sveriges nya marinbas på platsen. Stadens centrum är beläget på ön Trossö.

För att Karlskrona skulle kunna utvecklas till det bästa tog kungen bort grannstädernas stadsprivilegier. Det innebar att borgare och köpmän från Ronneby och Kristianopel tvingades flytta till Karlskrona. Staden fick tidigt en internationell prägel. Handelsmän från bland annat Tyskland kom hit och kunnig arbetskraft till örlogsvarvet hämtades från Skeppsholmen i Stockholm och även från Finland.

Karlskrona anlades som flottstation av Karl XI år 1680, sedan krigen mot Danmark 1675 – 79 visat att flottans basering i Stockholm var olämpligt på grund av isbildning på Östersjön. År 1683 blev Karlskrona residensstad . Örlogshamnen utvecklades snabbt och på öarna utanför den ursprungliga stadskärnan  anlades befästningar. En andra blomstringstid var en följd av Gustav den III:s  upprustning av flottan men staden drabbades av en eldsvåda 1790 . En tredje högkonjuktur kom i slutet av  1800 – talet i samband med industrins frammarsch och järnvägens tillkomst.

Karlskrona fick under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet en helt ny stadsbildning, och sågs som en symbol för den nya europeiska stormakten.

Stadsbilden i Karlskrona karakteriseras av breda gator som utgår från Stortorget och runt torget har ståtliga byggnader uppförts däribland kyrkor och rådhus.

Det mäktiga Stortorget

Stadens äldsta och centrala del på Trossö ligger högst upp och här finns Stortorget. Det gör verkligen skäl för sitt namn, det är ett riktigt stort torg. Här ligger två mäktiga kyrkor, Fredrikskyrkan och den åttkantiga Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan.

Fredrikskyrkan började byggas år 1720 efter ritningar av Sveriges dåvarande främste arkitekt, Nicodemus Tessin d.y. För bara ett par år sedan genomgick kyrkan en omfattande renovering och våren 2018 återinvigdes Fredrikskyrkan och anses idag vara en av de modernaste i Sverige.

Trefaldighetskyrkan/Tyska kyrkan

Även Trefaldighetskyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.y. och förebilden var Pantheon i Rom. 1709 invigdes kyrkan men först 1750 var den färdigbyggd. Vid den stora eldsvådan år 1790 förstördes kyrkan men byggdes upp igen.

Kyrkan kallas också Tyska kyrkan eftersom den fram till 1846 var Karlskronas tyska församlings kyrka. Tillsammans med Fredrikskyrkan i Karlskrona brukar Trefaldighetskyrkan räknas till den klassiska, romerska barockens främsta monument i Sverige. Kyrkan är en del av Karlskrona världsarv som blev upptaget på Unescos världsarvslista 1998.

Karlskrona rådhus

Även Karlskrona rådhus är en stilig byggnad. Denna byggnad kom att uppföras först efter den stora stadsbranden och stod klart 1798. Byggnaden har en nyklassicistisk stil. Byggnaden har fått en del tillbyggnader på 1800 – talet och först 1915 fick rådhuset sin slutgiltiga utformning.

Sevärdheter i Karlskrona

Att stanna endast ett par timmar i örlogsstaden Karlskrona är inte det bästa. Här kan man absolut stanna över en helg eller mer än så. Det finns en hel del att upptäcka och uppleva här i Karlskrona.

Ett av de mest uppskattade besöksmålen kan vara Marinmuseum. Här får besökaren lära sig en hel del om svensk marinhistoria. Man kan bland annat kliva ombord på en riktig ubåt. I en undervattenstunnel kan man titta på ett riktigt skeppsvrak.

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia och Gubben Rosenbom

En av de vackraste byggnaderna i Karlskrona tycker jag att Amiralitetskyrkan är. Den fanns med i den första stads- och befästningsplanen år 1683. Kyrkan var ett provisorium för amiralitetsförsamlingen och invigdes år 1685. Länge fanns tankarna att kyrkan skulle ersättas med en stenkyrka och underhållet blev därför rejält eftersatt. Under 1980 – talet genomfördes en större renovering av kyrkan som fick sin ursprungliga, röda färg. Under lång tid var den målad i gult som skulle efterlikna en sten- och putsfasad.

Utanför kyrkan står den kända fattigbössan ”Rosenbom” – en fattigbössa utformad som en båtsman. Bössan snidades av amiralitetsbildhuggare Johan Törnström.

Karlskrona är en stad helt i min smak. Vacker och med skärgården nära till hands. 

På håll lyser den gula Amiralitetsklockstapeln upp.

Karlskronas skärgård

När vi besöker Karlskrona känns det att våren är på väg. Solen skiner från en klarblå himmel. Vår medhavda lunch äts på en parkbänk med vy mot havet. Visst är det lite kyligt men våra tankar går mot sommaren då Karlskrona måste vara en fantastisk kommun att leva i.

Karlskronas skärgård är Sveriges sydligaste skärgård med 1650 öar, kobbar och skär. Vill man njuta av skärgårdsliv finns det möjlighet att ta sig ut till skärgårdsöarna med båt under hela året. Både från Fisktorget och Handelshamnen utgår båttrafik till skärgården, Några av de mest kända öar som kan besökasär bland annat Hasslö, Sturkö, Aspö, Tjurkö, Utklippan och Utlängan.

Ett besök i dimma

För ett par år sedan var vi ute på en liten bilresa och hamnade i Karlskrona. Solen sken vackert och vi beslöt oss för att göra en övernattning. Vi hann knappt checka in på hotellet förrän dimman svepte in från havet. Det blev alldeles vitt. Det var nära omöjligt att se något av staden.

Framåt kvällen lättade dimman något och efter ett restaurangbesök tog vi oss ut på stan för en liten promenad för att få en liten glimt av Karlskronas stadskärna. Det var väl lite si sådär, men nu när vi gör vårt kommunbesök skiner solen vackert och för vår del är det givet att återkomma till Karlskrona även under sommaren för att upptäcka mer av skärgården.

Följ oss på “Vi besöker Sveriges 290 kommuner”

Antal kommuner 176 – 177/ 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett + 3 =