Slott & HerrgårdarSveriges 290 kommunerUppland

Knivsta, Uppsala och Håbo – Tre kommuner i Uppland

Granne med Stockholms län i norr ligger Uppsala län. En av mina absoluta favoritstäder ligger här i länet och det är Uppsala, och på vägen dit har vi Knivsta kommun.

Vi startar dagens kommunbesök i Knivsta och fortsätter sedan till Uppsala. Eftersom vi inte vill åka hem på direkten tar vi en liten omväg även till Håbo kommun. Häng med på i ett nytt gäng kommuner!

Knivsta kommun

Knivsta är en kommun som ligger bra placerat mellan Stockholm och Uppsala. Från Stockholm till Knivsta är det cirka 48 kilometer och till Uppsala är det 19 kilometer. Kör man via E4:an ligger Knivsta ett par kilometer väster om motorvägen vid sjön Valloxen.

Idag gör vi inte som vanligt utan kör istället den gamla Uppsalavägen, den väg som användes innan motorvägen mellan Stockholm och Uppsala kom till. Vi kommer söderifrån och kör via Sigtuna och når Knivsta kommun på lite småvägar och startar vårt besök i lantlig idyll. Vi stannar till vid Vassunda kyrka som tillhör Knivsta.

När vi ser Vassunda kyrka måste vi förstås gå ur bilen och titta lite på den fina kyrkan, De äldsta delarna av kyrkan är sannolikt från 1200 – talet. Landskapet här känns långt bort från storstadens liv och rörelse, det är en mycket rofylld plats, men ändå inte alls långt från tätorten Knivsta. Tyvärr är kyrkan stängd så vi fortsätter till Knivsta tätort, som förstås inte är någon storstad utan mer som en förort till Uppsala.

Lite historia

Många gånger brukar jag undra varifrån alla platser har fått sitt namn. När det gäller Knivsta är det inte är helt klarlagt men man tror att det var en person som gav Knivsta sitt namn. Genom mannens namn, “Knife” och ordet, “sta” som betyder boplats. Alltså Knifes boplats. I en gammal skrift från år 1288 är det första gången man återfinner namnet, med den gamla stavningen ”Knifvsta”.

Knivsta var precis som andra sockenorter sedan stenåldern boplatser med stor betydelse vid vattenvägarna till dåtida maktmetropoler. Vid Mora sten i Lagga socken utmed Långhundraleden till Uppsala, träffades man för “att taga och vräka konung”.

På den tiden då kungamakten inte gick i arv, utan bestämdes i folkliga val, valdes och utropades den nye kungen vid tingsplatsen på Mora äng, belägen strax utanför Knivsta tätort. Som minne av kungavalen ristades varje gång en mindre sten. Några av dessa stenar finns bevarade i en av Sveriges äldsta museibyggnader vid Mora Stenar, som ligger på gränsen mellan Uppsala och Knivsta.

Knivsta kommunhus

Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägens utbyggnad. År 1865 var järnvägen från Stockholm och norrut klar. Ett nybyggarsamhälle växte fram på östra sidan av järnvägen.

Året 1952 genomfördes den riksomfattande kommunreformen Då bildades storkommunen Knivsta av kommunerna Alsike, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna. I slutet av 1960-talet började Knivstaborna också bygga på bägge sidorna om spåren. Idag är orten ett väl utbyggt villasamhälle av lägenheter och småhus placerade i mindre områden.

Fram till år 1971 var Knivsta en egen kommun inom Stockholms län. I och med kommunreformen på 1970-talet bytte man län och gick, tillsammans med flera andra små kommuner i Uppland samman med Uppsala kommun. Sedan 1 januari 2003 är Knivsta åter en egen kommun.

Sågverket, var en gång den största arbetsplatsen, men är nu borta. På platsen där sågverket låg byggs nu bostäder. Historien av sågverket lever dock kvar i gatu-, park- och kvartersnamn, som till exempel i centrumtorget som heter Sågverkstorget. I Knivsta kommun bor det 19 818 invånare.

Kommunvapnet

Knivsta kommunvapen syftar på ”Mora stenar” och antogs och registrerades för den nya Knivsta kommun som bildades år 2003. Kommunvapnet togs fram i en informell omröstning inför bildandet av den nya kommunen och det antagna vapnet lämnades in av skoleleven Jacob Blumenthal i Knivsta.

Vårt besök i Knivsta

I samband med kommunbesöket i Knivsta tar vi oss först till centralorten Knivsta där kommunhuset i vanlig ordning ska fotas. Vi brukar även vilja få med oss en sevärdhet från kommunen och eftersom jag vet att det finns ett slott eller nja, kanske är det en herrgård i kommunen är det dit vi kör.

Krusenberg Herrgård

Krusenberg Herrgård har anor från 1600-talet. Då fanns ett kalkstenslott från 1640-talet som stod på platsen. Det ursprungliga stenslottet ritades av Nicodemus Tessin den äldre på uppdrag av adelsmannen och krigskommissarien Johan Cruus. Detta slott brann dock ned 1717.

Dagens gulmålade herrgårdsbyggnad stod färdig 1802. Egendomen köptes 1819 av greve Per Gustaf af Ugglas och renoverades av denne. Af Ugglas dotter Teresine fick godset som hemgift då hon 1840 gifte sig med friherre Carl Emanuel Cederström. Paret fick tre söner, varav Gustaf Cederström blev den mest namnkunnige. Han utbildade sig till konstnär och målade bland annat Karl XII:s likfärd. Av de två versionerna som finns av tavlan målades den senare på Krusenberg år1884. Den finns sedan dess att se på Nationalmuseum i Stockholm.

Krusenberg övertogs av Carl Emanuels son Emanuel Cederström. I samband med hans död 1920 donerades stora delar av konst- och boksamlingarna till Carolina rediviva. Godset var sedan i privat ägo fram till mitten av 1980-talet, då det ännu ägdes av släkten Melander. Numer är Krusenberg en hotell- och konferensanläggning som ägs och drivs av Sabis.

Vi har inte själva bott på Krusenberg herrgård, men enligt våra grannar som har besökt herrgården flera gånger är det mycket trevligt och välordnat boende med fin mat.

Uppsala kommun

Det är inte så ofta som vi kör gamla Uppsalavägen och även om den är betydligt längre att köra är det är en riktigt mysig väg att åka. Vanligast är att vi tar E4:an och då tar det från oss i Vallentuna knappa 40 minuter att köra.

Jag väljer alltid att åka till Uppsala för lite större shopping på till exempel IKEA vid handelsplatsen, Boländerna. Här finns precis som vid Barkarby handelsplats  i Järfälla i Stockholms län, alla typer av butiker, i ett och samma område. Men till skillnad från Barkarby är det betydligt lugnare här i Uppsala.

Det bästa med Uppsala

Även om Uppsala är en av Sveriges största storstäder gillar jag verkligen Uppsala skarpt. Här har jag pluggat i nära fem år och fick då möjlighet att uppleva Uppsala på lite olika sätt. Många gånger har även tankar funnits på att flytta hit, men något hindrar oss alltid.

Förutom ett enklare sätt att shoppa finns här även en trevlig och historisk stadskärna, även om det numer är svårt med gratis parkeringsplatser.

Och visst känner man som besökare av att det bor många studenter i staden samtidigt som den är ett välbesökt turistmål. I de centrala delarna av Uppsala innerstad brukar det vara grymt mycket folk och alla på cykel. På sommaren är det dock bättre då verkar alla invånare fly storstaden och då kan det vara trevligt att flanera på tomma gator och torg.

Lite historia

Uppsala är en av Sveriges äldsta städer.  I början av 1100-talet hade Sverige blivit kristnat. År 1164 lades ärkesätet i det dåvarande Uppsala, som också blev det religiösa centret i Sveriges under cirka 100 år. Uppsala kallades för Östra Aros fram till 1200-talet då namnet Uppsala tog över.

Redan för 1 500 år sedan låg platsen Uppsala som då var Svearikets maktcentrum cirka 5 kilometer norrut. Hit kunde man segla via Fyrisån eller Salaån som den hette på den tiden. Det var en viktig plats för handel och tinget. Men på grund av att landhöjningen gjort Fyrisån nästan helt omöjlig att segla på så långt norrut, ledde det till att ärkesätet flyttades till orten Östra Aros 5 km söderut.

I mitten av 1200-talet ödelades nästan stadens domkyrka av en brand. Efter branden flyttades staden och det nya Uppsala grundades år 1286. Uppsala blev Gamla Uppsala och Östra Aros blev Uppsala. En ny domkyrka byggdes och invigdes 1435.

Den 27 februari år 1477 stiftas Uppsala universitet och blev därmed Nordens första och världens då nordligaste universitet. Idag finns det två universitet i Uppsala.

Karaktäristiskt för Uppsala är de raka gatorna. På 1600-talet var det mode att organisera städer i rutnät istället för de ostrukturerade gatorna från tidigare. Många hus revs, nya gator byggdes och Stora torget anlades, som är speciellt på grund av de slutna hörnen. Det här var det första torget i sitt slag som byggdes i Sverige då gatorna korsar varandra i mitten av torget medan husen möter varandra i hörnen, normalt var att gatorna följer torgens sidor.

Uppsala brandhärjades likt många andra städer och vid storbranden den 16 maj 1702 förstördes stora delar av Uppsala. Det tog decennier att bygga upp staden igen. Branden började i närheten av nuvarande Gamla torget, på östra sidan av Fyrisån. Större delen av Uppsala låg på åns västra sida, men det hade rått torka en längre tid, och branden kunde därför lätt spridas snabbt i den hårda vinden via träbroarna över Fyrisån.

Bland de skadade byggnaderna fanns Uppsala domkyrka som nästan helt brändes ut och kunde inte användas igen förrän 1707. Även Uppsala slott skadades allvarligt och byggdes aldrig upp fullständigt. Slottet ser i stora drag likadant ut idag som den gjorde efter rekonstruktionen.

År 1866 invigdes Uppsala centralstation vilken blev mycket viktig för staden då den band ihop Uppsala med Stockholm och resten av Sverige.

Uppsala kommunhus

Som vanligt uppsöker vi kommunhuset i den kommun som vi besöker. I Uppsala ligger kommunhuset nära Uppsala station och är riktigt flott. En lördag när vi besöker kommunhuset är det öppet och det verkar ske borgliga vigslar under dagen. Vi ser flera brudpar.

Byggnaden är mycket trevlig och med sin flashiga inglasning ger det en mycket modernt intryck. Utanför kommunhuset hittar jag festliga fraser med kloka visdomsord som pryder små konstverk.

Uppleva i Uppsala

I Uppsala finns det massor av olika sevärdheter och upplevelser. Även om jag tillbringat mycket tid i Uppsala gör vi nuförtiden ingen sightseeing precis. Den inre stadskärnan har mycket att erbjuda besökaren med bland annat slottet, domkyrkan och flera mysiga kvarter.

Sommartid finns flera härliga parker där man kan vandra runt i Carl von Linnés fotspår. Givetvis finns det mycket mer att göra här i Uppsala.

Uppsala domkyrka

Förmodligen är Uppsala domkyrka den största sevärdheten i Uppsala, eller åtminstone den byggnad som drar till sig flest turister. Vid ett par tillfällen har vi besökt kyrkan, men när vi gjorde kommunbesök pågick en stor konsert och det gjorde det svårt att ta bilder inuti den.

Saluhallen

Ett trevligt och gott besöksmål är saluhallen i Uppsala. Den ligger precis nedanför domkyrkan alldeles intill Fyrisån. Den ursprungliga byggnaden, invigdes 1909. Efter en brand 2002 totalförstördes nästan byggnaden, men efter två års renovering återinvigdes saluhallen.

Trädgårdar för naturupplevelser

Ett av Uppsalas främsta besöksmål sommartid är kanske Linnéträdgården och Botaniska trädgården där Carl von Linné förmodligen sitter på ett moln och låter sig imponeras över det som finns bevarat efter honom. Dessa trädgårdar ligger strax nedanför slottets västra sida. Här finns allt för naturälskaren med mängder av både inhemska och exotiska buskar, träd och blommor.

Uppsala slott

Under mina år som student i Uppsala hade jag förmånen att läsa flera kurser på Uppsala slott. Det är förstås ett tag sedan men jag minns att det var en fantastisk miljö att både ha föreläsningar men även sitta och snacka med kurskamraterna. Idag har Uppsala universitet flyttat ut från slottets lokaler.

Slottet är från cirka 1567 men förstördes till viss del vid storbranden 1702. Idag kan man boka in sig på en guidad tur för att bland annat uppleva slottets ruiner, den ståtliga rikssalen och alla dess angränsande salar.

Håbo kommun

Vi lämnar Uppsala och gör en liten avstickare till Håbo kommun. Håbo tillhör Uppsala län vars kommungräns till övervägande del består av Mälarstränder.

I Håbo kommun finns det i och för sig, bara två sjöar men ändå mycket vatten. Den ena är Mälaren som omger en stor del av kommunen, och den andra är Lillsjön som är en liten åsgropsjö i anslutning till Bålsta. Det finns även flera åar och bäckar som mynnar ut i Mälaren, och som bidrar till en fin landskapsbild.

Vårt besök i Håbo kommun

Vi startar vid kommunhuset som ligger i centralorten, Bålsta. Det är ingen stor centralort men har ett litet centrum alldeles intill kommunhuset.

Lite historia

Håbo är en ung kommun, bildad 1952 genom sammanslagning av fem landskommuner: Skokloster, Kalmar, Yttergran, Övergran och Häggeby. Områdets historia som plats att bo och uppleva är däremot lång. Håbo kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Håbo landskommun.

I kommunen bor det cirka 22 344 invånare.

Våra besök i Håbo kommun

Trots att vi kört förbi kommunen flera gånger utmed E18 är det inte ofta vi stannat till i Bålsta. Därför är det med stor nyfikenhet som vi tar oss till Bålsta för ett besök på Lasse Åberg museum. Här finns en samling serieinspirerad konst och serieoriginal på väggarna. Även en av världens främsta antika Disneysamling.

En utställning med rekvisita, foton och kostymer från filmerna om nörden Stig-Helmer finns det givetvis också. Även lite skoj för barnen med bland annat en Trazankoja i tre våningar med rutschbanan, hängbro och Hemliga Arnes labb. Utanför muséet finns en stor lekplats, ”Banankontakt” för alla barn. Parken är full med bananer, banansandlåda, rutschbanan, banangungor och bananbåt. Det går även att kolla in i “Olyckans” garage och ambulans. Inne i ladan finns det restaurang och utanför hittar vi picknickbord och grillplats.

Skokloster slott i Håbo kommun

I Håbo kommun ligger kanske ett av Sveriges mest tjusiga slott, Skokloster slott. Det nuvarande slottet uppfördes 1654–1676 av greve och fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel under den svenska stormaktstidens mest blomstrande period.

Slottet och dess omgivningar ligger mig varmt om hjärtat eftersom min mormor föddes här på ägorna. Mormor älskade att berätta sagor och ibland varvades de med hennes egna barndomsminnen här på Skokloster tillsammans med de fem syskonen.

Jag besökte ofta Skokloster förr i tiden och gjorde även flera guidade visningar här när barnen var yngre. Som jag minns det är de guidade visningarna populära även för barn i skolåldern. Det finns mycket att se och uppleva här i Skokloster och om man bara vill göra en picknick i det gröna finns en trevlig slottsträdgård och närheten till Mälaren.

Snart bör det bli dags för ett nytt slottsbesök och kanske även en båttur med någon av de ångbåtar som går mellan bland annat Uppsala eller Stockholm och ut till Skokloster.

Följ oss “Besöka Sveriges 290 kommuner” Antal kommuner: (122 – 124/290)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − ett =