BohuslänSveriges 290 kommunerVästergötland

Mölndal, Härryda och Öckerö – Tre kommuner nära Göteborg

Mölndal, Härryda och Öckerö är tre kommuner som ligger hyfsat nära storstaden Göteborg. Mölndal överraskade oss med slottet Gunnebo, i Härryda kommun blev det ett kort besök och till Öckerö kommun var vi tvungna att ta bilfärja men bara för att hamna i tät dimma. De tre kommunerna ligger nära Göteborg, men känns långt från storstadens brus.

Vi är ute på en riktigt långresa genom Västra Götaland, vilken är det län som har de allra flesta kommuner. Hela 49 kommuner finns det. Vi har kört lite hit och dit både våren 2022 och 2023. I trakterna kring Göteborg har vi inte varit särskilt ofta och med våra kommunbesök blir vi rejält överraskade över att det är så trevligt och att det finns en hel del att göra.

Mölndals kommun

Vi startar i Mölndal som ligger knappa milen söder om Göteborg. Det är den tredje största kommunen i Västra Götalands län och har ett utmärkt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt västkustbanan och kust till kustbanan.

Namnet Mölndal kommer från bebyggelsen kring Mölndalsåns fors, där det fanns en mindre ort med fyra lite större gårdar. Mölndal var en kvarnby där det maldes mjöl fram till 1930. Idag finns den gamla kvarnbyn kvar med flera K-märkta hus och industrier.

Mölndal har varit en industristad sedan 1600 – talet med pappersindustri och senare oljeslageri och textilindustri. Den goda tillgången på vatten var en fördel för industrin och på så vis utvecklades även bostadsområden runt orten.

Till en början hade Mölndal en ganska spridd bebyggelse men idag har stadsdelarna vuxit samman. Centralort i kommunen är Mölndal.

Det finns en hel del olika stadsdelar i kommunen med både villaområden och flerbostadshus. Närmast centrum ser vi en hel del fastigheter i flerfamiljshus och att det inte är långt till Göteborg är säkert positivt för dem som vill bo utanför storstaden men ändå ha hyfsat nära till jobb och skolor.

Mölndal är en av 14 svenska kommuner som beslutat att använda begreppet “stad”. I vissa sammanhang används dock fortfarande begreppet kommun, bland annat i lagstiftning och i valkretsen som kommunen tillhör.

Kommunen har cirka 70 109 invånare.

Gunnebo slott och trädgårdar

Vi vill gärna besöka någon sevärdhet och när jag ser att det finns ett slott i kommunen är det såklart givet att vi tar oss dit. Det går snabbt att köra de knappa fem kilometrarna något österut. Snart befinner vi oss i ett naturskönt grönområde, vi parkerar bilen och tar oss in på det mysiga området. Förutom att det finns ett slott är det också ett naturreservat med stora ekskogar blandat med ängsmark. Det ligger också två sjöar i området, Stensjön och Rådasjön.

I anslutning till slottet ligger butik, Gunnebos ekologiska restaurang och kafé med eget hantverksbageri. Kaféet är välbesökt trots att vi befinner oss i början av mars månad, en solig eftermiddag är det riktigt fint att till och med sitta utomhus och inta sitt fika.

Gunnebo slott invigdes i juli 1796 och var då ett av Sveriges modernaste och mest påkostade sommarnöjen. Det byggdes för den förmögne köpmannen John Hall och hans familj, slottet ritades av Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg.

Den förmögna John Hall och hans familj flyttade in 1796 och använde slottet som sommarbostad. Här fanns god möjlighet till självhushållning men det var även en plats för fester och social samvaro. Vintertid bodde familjen i Göteborgs förnämsta hus vid Sillgatan, idag Postgatan. John Hall var en av landets rikaste män, hans företag exporterade trä och järn som hämtades från de egna skogarna och bruken i Värmland och Dalsland.

I tolv år hade arbetet med slottet pågått. Man hade byggt det i en fransk – italiensk nyklassiskt stil och allt efter tidens ideal fick trädgården en fransk strikt stil och en friare engelsk park.

Efter John Halls den äldres död 1802 bodde fru Christina Hall kvar på Gunnebo till 1818. John Hall den yngre var konstnärligt begåvad men hade inte faderns sinne för affärer. Företaget han ärvde gick dåligt och försattes i konkurs och så småningom förlorades hela förmögenheten. 1832 auktionerades Gunnebo slott bort.

Under resten av 1800 – talet hade slottet flera olika ägare. Det var Carlsson, Barclay, Gibson Cavalli, Denninghoff och Sparre. Efter friherrinnan Sparres död 1948 köptes Gunnebo av Mölndals stad för att bevara och återskapa 1700 – talets Gunnebo. Sedan 1962 är slottet och dess omgivningar förklarat som byggnadsminne.

I butiken kan man köpa vårlökar och andra vårväxter.

Härryda kommun

Granne med Mölndals kommun ligger Härryda kommun. Härryda kommun som bildades 1971 då Råda, Landvetters och Björketorps kommuner slogs samman. Området har en rik historia av såväl jord- och skogsbruk som hantverk och industri.

Länge har människorna i denna trakt levt både på jordbruk men även skogsbruk, senare blev även hantverk en viktig inkomstkälla. Den största delen av marken runt Härryda användes fram till slutet av 1800 – talet till bete och ängslotter. Stora delar av skogarna donerades till Göteborg när staden grundades 1621 och cirka två hundra år framåt var uttaget av virke noggrant reglerat. På 1830 – talet fick bönderna möjlighet att köpa mark och antalet sågar mer än fyrdubblades och man använde både Mölndalsån och Ingsjön som flottningsleder. När järnvägen mellan Borås och Göteborg var färdig 1894 övertog den en stor del av virkestransporterna.

Järnvägen förändrade även livet för människorna ute i bygden, samhället utmed järnvägen blommade upp med handelsbodar och postkontor. Bygdens jordbruks- och skogsprodukter fraktades till stationen och lagrades där innan de gick vidare med järnvägen för försäljning i städerna.

Tåget gav städernas invånare möjlighet att lättare ta sig ut till friluftsliv och rekreation. I början av 1900 – talet blev Hindås en ort som uppskattades för sin vackra natur och friska luft. Järnvägen ersattes så småningom av vägar och bilar ersatte järnvägen och under 1970 – talet byggdes Göteborg-Landvetters internationella flygplats mitt i Härryda kommun. Flygplatsen är idag kommunens största arbetsplats.

Kommunen har cirka 39 762 invånare.

Vårt besök i Härryda kommun

Vi gör en blixtvistit i Mölnlycke som är centralort i Härryda kommun. En liten del av västra delen i kommunen Helenedal, är en del av tätorten Göteborg. Mölnlycke har ett centrum med bostäder runt om. Kommunhuset ligger mitt i centrum och vi tar en liten tur runt kvarteret.

Kanske blir vårt besök väl kort här men när jag tittar på kommunens hemsida ser jag att det finns en hel del att göra här i kommunen. Det finns goda möjligheter till friluftsliv och besök ute i naturen men även kultur, konst och olika idrottsaktiviteter erbjuder kommunen sina invånare.

Om vi stannat en längre stund skulle det kanske ha varit lite roligt att besöka Råda Säteri, ett naturreservat som ligger knappa två kilometer från Mölnlycke centrum. Säteriet är beläget i det omväxlande och kuperade landskapet vid Rådasjön. Förutom att säteriet har en rik och spännande historia, som tog sin början redan på 1300-talet finns här butiker och man kan också ta en fika både inne eller ute, och förstås strosa runt i den vackra trädgården. Kan nog passa bra under sommarmånaderna. Säteriets nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1772 och har hyst flera namnkunniga släkter i den svenska moderna historien. 1923 hade säteriet även Albert Einstein på besök!

Öckerö kommun

När vi befinner oss i Göteborg måste vi givetvis försöka ta oss till Öckerö kommun. När vi tittar lite närmare på kartan ser vi att det är en kommun som ligger utanför fastlandet och för att komma dit är det bilfärja som gäller.

Vi lämnar Göteborg i strålande solsken men ju närmare färjeläget vi kommer desto dimmigare blir det. Typiskt vi som hade tänkt att det skulle bli ett par strålande timmar i en underbar skärgårdskommun.

Kanske skulle vi helt enkelt ha struntat i vårt besök nu när dimman ligger stadigt framför oss. Men med lite eftertanke måste vi sätta fart om vi ska hinna besöka Sveriges 290 kommuner inom en rimlig tid. Det är sällan vi befinner oss i dessa trakter och om vi ska göra endast en kommun längre fram känns det väl dyrt. Alltså trotsar vi dimman och tar oss till vår sista kommun i Västergötland.

Öckerö kommun är belägen i Göteborgs skärgård. Kommunen består av cirka 1 000 öar och skär. Tio av dem är bebodda öar och här bor det cirka 12 800 personer.

 

Öckerö socken har sitt ursprung i medeltiden. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Öckerö församling. Samtidigt bildades Öckerö landskommun för att hantera de borgerliga frågorna. Landskommunen ombildades sedan 1971 till dagens Öckerö kommun.

Öckerö kommun består av tio bebodda öar: Grötö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, Fotö, Hälsö, Kalvsund, Rörö, Hönö och Öckerö. Hönö är den största ön till ytan och har den största befolkningen.

Intressant är Öckerö, tillsammans med Gotland, den enda kommunen i Sverige som saknar fast landförbindelse och är beroende av färjetrafiken. Området har en rik flora och fågelliv, vilket man säkert kan beskåda längre fram i vår.

Vårt besök på Öckerö

Vi kör av färjan och tar oss genast till kommunhuset. Med tanke på dimman finns det inte så mycket mer för vår del att göra här. Det känns inte helt säkert att fara runt på vägar man inte känner till i den gräddvita dimman. Så det minsta man kan säga är att det inte var vår dag här ute i skärgården.

Så kan det förstås vara, det är ju inte helt givet att väder och vind kan passa för våra kommunbesök. Vädrets makter är svårt att rå över. Men är det någon gång som vädret borde vara bra är det just när vi gör besök i skärgården.

Uppleva på Öckerö

Kommunen beskriver sig själv som en underbar skärgårdskommun med många möjligheter till fina upplevelser. Här finns allt från shopping till äventyr i vacker miljö oavsett årstid. Nja, jag tror att vi allt får lov att återkomma för att göra en mer rättvis bedömning än den vi upplever vid vårt första kommunbesök här.

Följ oss på:  “Vi besöker Sveriges 290 kommuner”

Antal kommuner: 201 – 203/290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 − två =