DalslandSveriges 290 kommuner

Bengtsfors och Dals-Ed – Två kommuner i Dalsland

Under en resa i landskapet Dalsland passar vi på att besöka två kommuner, Det är Bengtsfors och Dals – Ed, två kommuner där vi vid något tillfälle har stannat lite kort men som vi inte minns särskilt bra. Det är alltid en överraskning att göra nya kommunbesök och uppleva någon liten sevärdhet som i förlängningen kan ge mersmak. Många gånger är kommunernas geografiska läge inte det lättaste för oss att nå som bor i den östra delen av Sverige. Därför är kommunbesöken ett ypperligt tillfälle att lära känna olika delar av Sverige.

Bengtsfors kommun

Även om det fortfarande är vinter, eller åtminstone vårvinter är Bengtsfors en inbjudande kommun särskilt vad det gäller natur och vyer. Bengtsfors är centralort i kommunen och ligger mellan sjöarna Lelång och Bengtsbrohöljen.

Kommunen är känd för sitt vackra landskap. Det lär finnas 399 sjöar som täcker 17 procent av ytan samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i här kommunen.

Redan under medeltiden var området där Bengtsfors ligger idag bebott. Då bestod ytan av flera små byar och gårdar i närheten av sjöar och skogar. När industrialiseringen under  1800-talet började ta fart i Dalsland blev Bengtsfors centrum för sågverksindustrin och pappersproduktion. Många arbetare flyttade hit för att arbeta i fabrikerna.

Fram till 1895 var Bengtsfors ett ganska litet samhälle men när orten fick järnvägsförbindelse med Uddevalla 1895 etablerades ett par större industrier här. Bland annat startade Kloralkalifabriken Elektrokemiska AB, “EKA”. Företaget var en av de större industrierna i Dalsland med 90 anställda. EKA blev också välkänt ute i världen för att tillverka olika sorters finkemikalier till apotek och laboratorier.

Tre andra företag som också etablerade sig här var Sulfitfabriken, Sannesågen och Kulesågen. Senare startade Volvo en bilsätestillverkning här i Bengtsfors, men fabriken lades ned våren 1999 när man ville flytta den närmare personvagnstillverkningen i Göteborg. Fabriken hade över 800 anställda och var ortens största arbetsgivare.

Vårt besök i Bengtsfors

Vi kommer norrifrån, närmare bestämt Värmland och Årjäng. Vi har färdas nära 5 mil genom mycket skog men också sett en hel del sjöar och andra vattendrag, vilket är typiskt för området runt Bengtsfors. Det är en fin natur och passar säkert alla naturälskare och friluftsentusiaster. De två större sjöarna som ligger i närheten av Bengsfors är Lelång och Bengsbrohöljen där både fiske och båtturer är populärt.

Vi kommer ju hit innan det ens har hunnit att bli vår och tänker att vi kanske ska försöka hitta någon annan sevärdhet än just sjöar och badplatser. Det är inte särskilt svårt för precis intill Bengtsfors centrum finns en trevlig utsiktsplats, vilken man faktiskt kan köra bil till, nästan hela vägen fram. Det är Majberget som erbjuder en riktigt fin utsikt över de centrala delarna av Bengtsfors men även över skogar och sjöar.

Majberget

Vi tar oss alltså med bil upp till Majberget. Här uppe finns en mindre parkeringsplats och sedan är det väldigt nära att gå de sista meterna för att spana ut över nejden. Vi ser de bägge sjöarna, Bengtsbrohöljen och Lelång och centrum. Här finns även Halmens hus som när det är öppet har en utställning och butik. Här ligger även friluftsmuseet Gammelgården.

Förutom den storslagna utsikten är det ett mysigt område med flera aktiviteter sommartid.

Fantastisk vy över Bengtsfors.

Bengtsfors kommunkontor

Inte så lång från Majberget ligger Bengtsfors kommunhus/kontor. Det ser väl inte särskilt roligt ut men fyller säkert sin funktion för kommunens 9 138 invånare. Bengtsfors kommun är en av fem kommuner i Dalsland.

Vi som inte hunnit äta lunch fixar detta vid Bengtforsgrillen.

 

Andra sevärdheter som passar bättre under sommaren är att färdas på Dalslands kanal. Kanske är Dalslands kanal en av de mest kända delarna i Bengtsfors historia. Kanalen byggdes mellan åren 1864 till 1868. Kanalen anses vara en imponerande ingenjörsmässig prestation och användes från början att bland annat transportera timmer. Idag är den en populär turistattraktion när man kan ta sig vattenvägen genom Dalslands landskap.

Dals- Eds kommun

Vi förflyttar oss till Dals – Eds kommun där Ed är centralort. Kommunen är belägen mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le i Västra Götalands län.

Här i trakterna vid Dals-Ed bosatte sig människor redan under järnåldern. Som gränsbygd har platsen under hundratals år varit intressant utifrån maktpolitiska intressen, handel och transporter. Krigarkungen Karl XII tågade från Dals-Ed till Fredrikstens fästning i Halden. Det kom att bli hans sista och även slutet på stormaktstiden för Sverige.

Vårt besök i Dals-Ed

Den norra delen av Dals-Ed består av barrskog, fjällmark, stora orörda naturområden och mycket sjöar och vattendrag. I den norra delen tronar bland annat Tresticklans nationalpark som södra Sveriges största vildmarksområde och här finns kommundelarna Nössemark och Håbol. I den södra delen med kommundelarna Rölanda, Gesäter och Töftedal dominerar böljande åkermark.

Eda är centralort i kommunen och även om vi inte minns det så bra har vi faktiskt varit här i trakterna när vi bland annat besökte Tresticklands nationalpark. Vi stannade då i Ed för att inhandla lite lunch innan vi tog oss an en liten del av nationalparken.

Ed är en liten ort med några matbutiker och systembolag, inte mycket mer än så. Man har givetvis ett kommunhus, där även turistbyrån är inhyst.

Kommunen har 4 650 invånare.

Sevärdheter i Dals-Ed

En av sevärdheterna som omnämns i Dals-Ed är det tio hektar stora hägnet, Dalslands Moose Ranch. Här kan besökaren möta tama älgar samt göra guidade naturvandringar.

Kanske är Dals-Ed mest känd för nationalparken Tresticklan som ligger endast två mil från samhället Ed.

Mellan sjön Stora Le och den norska gränsen ligger Tresticklan Nationalpark. Nationalparken har en yta på 30 kvadratkilometer och utgör den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Här finns fina vandringsleder i orörda skogar med vackra sjöar och säregen terräng.

Vi besökte Tresticklans nationalpark för ett par år sedan. Dessvärre som allra hastigast när vi egentligen skulle göra något annat men stannade ändå till och gick en liten slinga skogen.

Enligt nationalparksfakta är Tresticklans området ett för Götaland ovanligt stort skogsområde utan bebyggelse och vägar. Naturen präglas av smala och höga bergsryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Det finns både myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar ger en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.

Kommunvapnet

Alla Sveriges kommuner har ett kommunvapen som ofta ska symbolisera något historiskt från bygden. I Dals-Eds kommunvapen står följande  att läsa om kommunvapnet:

Flamman symboliserar kommunens karaktär av gränsbygd. Under gångna tider har flammorna från vårdkasar på de högsta bergens toppar runt i bygden varslat om fientliga aktioner och kallat männen till samling och försvar. Under det högsta berget med kasen reser sig sex låga kullar, om man så vill, bildar sex skogsklädda åsar en mjuk våglinje. De sex kullarna skall symbolisera de sex kommunerna, som 1952 förlorade sin självständighet för att bilda den nya gemenskapen Dals-Eds kommun. Kommunen är rik på skogar, berg och sjöar. Det har därför ansetts motiverat att låta det nedersta fältet i vapnet föra tanken till de ofta mörka vatten över vilka de mångskiftande, blånande åsarna och bergen resa sig mot en ljusare himmel.

Eda är ett litet samhälle. 

Med dessa två kommuner är vi nu helt klara med kommunbesöken i sydvästra Sverige. Kommunerna tillhör Västra Götalands län i Dalslands landskap.

Läs mer om våra besök på sidan om:  Vi besöker Sveriges 290 kommuner”

Antal kommuner: 219 – 220/290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 + 1 =