Höstfärger, parker och Malmöhus slott

Vi är tillbaka i Malmö en kulen och regnig höstdag i slutet av oktober. Färgprakten tar nästan andan ur oss när vi gör en liten förmiddagspromenad i en av Malmös äldsta och kanske mest populära parker. Men målet för vår promenad är egentligen inte att besöka någon park. Nej vi är ute efter Malmöhus slott. Jag måste erkänna att vi trots flera års boende i Malmö aldrig varit vid Malmöhus slott.

Nu när vi återigen är på besök i Malmö och ändå bor i de gamla kvarteren av staden måste vi trotsa regnet för att åtminstone se slottet. För att hitta slottet lyckas vi springa på både Slottsparken och Kungsparken.

Promenad till Malmös fina parkområde

Vi startar från Best Western Noble House Hotel, och går mot Malmö Slottspark. På några bakgator kan vi beskåda häftig graffitimålning på flera husväggar.

Bara ett par kvarter bort hittar vi en av ingångarna till Slottsparken. De tidigare lättare regnstänken börjar bli tätare och allt större, men höst är ju höst och då får man vara glad att det åtminstone inte snöar.

Slottsparken är ett ganska stort område centralt i Malmö. Parken anlades mellan 1897 – 1900. Kanalen skiljer slottsparken från Malmöhus slott. I parken finns två dammar, promenadstigar men även bokskog och öppna gräsytor. I en hörna av parken ligger även Malmö stadsbibliotek.

Slottsparkens historia

I slutet av 1800 – talet var Malmö en ganska liten stad. Den arbetande befolkningen var trångbodd med usla sanitära förhållanden, vilket gjorde av sjukdomar som rödstot hade härjat. De mer välsituerade, den borgeliga klassen i Malmö hade fått sin prydnadspark – Kungsparken. Men hur skulle man lösa rekreationsproblemen för stadens arbetare? Gång på gång föreslog stadsfullmäktige att man skulle anlägga en folkpark eller skogspark för ett bättre friluftsliv för allmänheten. Till sist beslutades det att en park skulle anläggas.

I slutet av 1800 – talet användes marken söder om Malmöhus slott som militärt område av försvaret. När militärområdet flyttades blev marken här ledig och idéer om att anlägga en park på det överblivna området väcktes, för att kunna skapa ett stort sammanhängande grönområde. Arbetet med Slottsparken påbörjades år 1897 och 1900 var parken klar för att öppnas till allmänheten. Parken skulle vara en vardagspark för alla åldrar och samhällsklasser.

Parken har en typisk sekelskiftesstil med stora skogspartier i form av lövträd. Även små kälkbackar anlades och några utsiktsplatser över kanalen. På flera håll i parken finns bänkar utplacerade samt stora öppna gräsytor för picknick och lek. Parken är förhållandevis stor med hela 21 hektar mark, som mynnar ut, ja beroende från vilket håll man påbörjar sin promenad, vid havet i Ribersborg.

Slottsträdgården

Mitt i Slottsparken ligger slottsträdgården, en ekologisk trädgård som är öppen året om. Även om det nu är höst och inte säsong för blommor följer trädgården årstidernas växling med både sommar, höst, vinter och vårväxter.

Trädgården invigdes 1998 och består av flera mindre tematrädgårdar med skilda stilar och funktioner. De finns hundratals olika prydnadsväxter i de långa rabatterna och på fälten odlas olika typer av grönsaker. Trädgården drivs av Malmö Stad sedan 2003.

 

Kanske är det inte världens roligaste att kolla trädgård i slutet av oktober i regn och rusk, men varje årstid har ju sin tjusning. Bara på med regnkläderna.

Slottsmöllan

Vi passerar den fina väderkvarnen som ligger i Slottsparken ett stenkast från Malmhus slott. Kvarnen uppfördes år 1851. Den är nu den enda möllan som finns bevarad inom Malmös Stads kanaler. Möllan fick ersätta den gamla “stubbmöllan” från 1600 – talet som brann ned 1849. Möllan kom att förse fästningen Malmöhus invånare i över 200 år. När Malmöhus upphörde att vara fästningen upphörde även kvarnarrendatorns plikt att mala sed åt kronan. Möllan har drivits med ångmaskin men återgick 1885 till vindkraft. Möllan användes fram till 1930 – talet.

I modern tid har Slottsmöllan används för olika musikfestivaler och konserter. Både Bob Dylan och David Bowie har spelat här på 1990 – talet.

Slottet som jag inte visste fanns

Att det finns ett slott i Malmö har gått mig helt förbi. Men sent skola syndaren vakna. Jag kan inte förstå hur det kan ha undgått oss, men det är väl först på senare år som intresset vaknat för Sverige och alla kulturella sevärdheter som vi har.

Inte långt från Slottsparken ligger slottet och någonstans långt bak i mitt minne känner jag igen det, vi har nog varit här men absolut inte lagt det på minnet. Nu är vi här och kanske hade det varit smartare att göra besöket under sommartid, då hade det kanske varit möjligt att få en guidad tur på slottet, men i år är ju inget sig likt och vi nöjer oss med att äntligen se slottet exteriört.

Slottet Malmöhus

Erik av Pommern, kung över Sverige, Norge och Danmark ville göra Malmö till en betydande handelsstad i Östersjön. För att skydda staden och säkra tullen lät han uppföra både en stadsmur och ett kastell som ingår i dagens slott.

Slottets glansdagar

Den danska kungen Kristian III lät 1536 uppföra det nuvarande Malmöhus med slottsbyggnad, kanontorn och vallgrav. Slottets verkliga glansdagar ägde rum under mitten av 1500 – talet. Den danske kronprinsen Fredrik bodde ofta på slottet och bjöd in till stora fester.

Efter svenskarnas erövring

Slottet Malmöhus förlorade dock sin kungliga status när svenskarna erövrade Skåne 1658. Det blev istället Sveriges viktigaste gränsfäste mot Danmark. Under 1700 – talet blev fästningen omodern och hotet från danskarna avtog. Istället började fästningen användas som fängelse ända fram till 1914.

Slottet restaureras

Under ledning av arkitekt Erik Lundberg genomfördes ett omfattande restaureringsarbete av slottet på 1920 – talet. Då tillkom de modernistiska längorna på borggården efter ritningar av Carl Axel Stolz och sommaren 1937 flyttade Malmö Museum in i lokalerna.

De vita bussarna

Innan vi passerar ingången till slottet stannar vi upp för att lyssna till en inspelad och intressant information om de vita bussarna som i slutet av andra världskriget kom att rädda många liv.

Här på Malmömuseum kan man ta del av bland annat intervjuer från chaufförer och tekniker som berättar om de dramatiska resorna för att rädda framför allt kvinnor och barn.

Det gamla möter det nya

Malmö är en expansiv stad. Visst att det är många år sedan vi traskade runt här på gatorna, mycket har förändras till det bättre. Jag upplever staden renare och fräschare med många fler gång- och cykelbanor, trevliga grönområden och en mer tillgänglighet till strand och hav.

Jag minns att kollegorna på den arbetsplats jag jobbade hos ofta pratade oroat om Malmös stolthet, det stora företagets Kockums kommande nedläggning. Hur skulle det gå för alla de anställda på det tidigare så framgångsrika företaget. Under 1950- och 1960 – talen var Kockum ett världsledande företag inom lastfartyg, parallellt drevs även en rederirörelse samt verkstadsindustri.

Att arbeta på Kockum hade fram till tidigt 1980 – tal inneburit en god framtid, men innan vi hann flytta från Malmö hade Kockum sakta men säkert mist sin forna glans.

Inget ont som har något gott med sig. När Kockum minskade sin verksamhet innebar det att även den stora mark som företaget hade använt för sin varvsproduktion frilades. Ett nytt område håller på att byggas i det gamla varvsområdet där bostäder och friluftsaktiviteter kommer till allmänhetens nytta.

Kungsparken

Vi lämnar slottsområdet och fortsätter mot Kungsparken. Parken är Malmös äldsta park och öppnades 1872. Parken anses var intressant ur såväl ett kulturhistoriskt som ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Malmös identitet som “parkernas stad” har sin grund i de centrala statsparkena, Kungsparken, Slottsparken och Pildammsparken. För Malmöborna är Kungsparken ovärderlig som central park för avkoppling, aktiviteter och umgänge.

Kungsparken rustades upp under åren 2006 – 2009, vilket kanske kan behövas eftersom parken har gamla anor från 1869. Parken utformades som en romantiskt prydnadspark för stilla promenader för stadens bättre bemedlade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × ett =