Fem kommuner från mitten till nordöstra Skåne – Hörby, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby (57-61/290)

Vi fortsätter kommunbesöken genom landskapet Skåne, här finns det 33 spännande kommuner. Några kommuner är små och några större, men alla har ofta en spännande historia eller ett par intressanta sevärdheter. Och en sak är säker, till Skåne vill vi alltid resa och kanske gärna bo i också.

Nu får vi hålla till godo med våra kommunbesök och vi får sätta lite fart. Våra lediga dagar är inte många och det är mycket vi vill hinna se och upptäcka i härliga Skåne.

Hörby kommun

Vi börjar i Hörby kommun som ligger ganska mitt i södra Skåne. Centralort är Hörby som också är kommunens största tätort. Kommunen gränsar till kommunerna Eslöv i väst, Höör i nordväst, Hässleholm i norr, Kristianstad i öster, Tomelilla i sydost samt Sjöbo i söder. Hörby har ett centralt läge i Skåne, i Ringsjötraktens övergångsbygd mellan skog och slätt.

Redan på 1600-talet inleds Hörby expansion med gästgivaregård, tingshus och även markaden på 1700-talet. Den första kartan över Hörby är daterad 1699. Redan innan den första järnvägen öppnades år 1882 var orten ett ganska betydande samhälle, vars utveckling började redan på 1840-talet och som några årtionden senare blev mittpunkt för en stor del av Mellanskåne. Riksvägen mellan sydvästra Skåne och Kristianstad gick via Hörby, vilket innebar att samhället växte fram vid kyrkan, Gamla torg och gästgivaregården. Hörby fick ännu större betydelse med Frosta härads tingshus från 1697 vid torget samt att det började hållas marknader på 1700-talet.

Hörby kyrka från Kyrkan är från mitten av 1100-talet med Carl stenmästare som byggmästare. Vapenhuset antas vara byggt på 1500-talet. År 1818 byggdes den så kallade nykyrkan över vars ingång man vid ombyggnaden fann inskriptionen Carolo XIII Rege Sueciae et Norvegiae Haec Pars Templi Extructa Anno MDCCCXVIII vilket betyder under Carl XIII konung av Sverige och Norge, uppbyggdes denna del av kyrkan år 1818.

1882 öppnades järnvägslinjen Hörby–Höör. Den 11 september klockan 19.30 rullade det första tåget, med loket Bifrost, in från Höör. Hösten 1883 började gästgivaregårdens krögare Johan Nilsson att bygga ett hotell i två våningar på stationsområdet. Från slutet av 1800-talet genomgår Hörby en hastig utbyggnad med järnvägar, industrialisering och befolkningsökning. Det byggdes allt mer och flera av byggnaderna i Hörbys ritades av framstående arkitekter.

Det fanns tidigt en telefonledning i Hörby som gick från befallningsman Georg Krooks bostad Georgshill till järnvägsstationen samt mellan gästgivaregården, järnvägshotellet och järnvägsstationen. I januari 1886 kopplades det skånska telefonnätet och trots att väntetiden för ett samtal kunde vara flera timmar lång växte antalet abonnenter.

1902 grundades Hörby Bruk, som bland annat tillverkade kassaskåp, gasspisar, pumpar, pannor med mera. Men kanske är den mest kända sevärdheten, Hörby marknad, en av Sveriges äldsta marknader med anor ända från 1748. Centrala Hörby fylls då med uppemot 100 000 besökare och över 400 knallar, ett tivoli och en smådjursmarknad.

Kristianstads kommun

Vi lämnar mellersta Skåne och tar oss ut mot ostkusten och Kristianstad. Kommunen har ett perfekt läge vid havet men även en trevlig stadskärna som vi besökte med övernattning sommaren 2020. Idag när vi gör kommunbesök konstaterar vi att Kristianstad har mycket att erbjuda besökaren och de 86 641 invånarna  i kommunen.

I kommunen ingår bland annt även Åhus, Degeberga, Huaröd, Ivö, Önnestad, Vittskövle, Trolle-Ljungby och Tollarp. Själva har vi semestrat en hel vecka i Åhus på 1990 – talet. Och som jag minns är Åhus ett riktigt semesterparadis med vita sandstränder men med iskallt Östersjövatten.

Lite historia

År 1614 grundar den danske kungen Christian IV Kristianstad och staden blir ett starkt fäste mot angrepp från Sverige. När Skåne blir svenskt förlorar Kristianstad sin betydelse som gränsfästning men kommer ändå att spela en stor roll under de skånska krigen, då fästningen mellan 1676 och 1678 tillhör Danmark. Omkring 1720 delas Skåne in i två län och Kristianstad utsågs till residensstad i ett av dem. Sjöfarten och handeln går lysande. Kristianstad blir dessutom  betydelsefull som militärstad.

I början av 1800 – talet mister Kristianstad sin betydelse som fästning och i mitten av 1800 – talet bestäms det att Kristianstad inte längre räknas som fästning. Vallarna raseras nästan helt och vallgravarna fylls igen. Kanalen som en gång delade staden i två delar fylls igen 1873.

1861 får Kristianstad sin första industri inom ett gjuteri med mekanisk verkstad med stor produktion av bland annat järnvägsvagnar, lokomotiv och ångbåtar. Strax därefter startade betydande industrier som Hvilans mekaniska verkstad och Skånska Yllefabriken. 1865 blir Kristianstad något av en knutpunkt i järnvägsnätet med sju nya järnvägslinjer och under slutet av 1800-talet bygger man bland annat järnvägsstationen, rådhuset och stadshuset.

På 1900 – talet ökade inflyttningarna till Kristianstad och skapade därmed ett större behov av bostäder, vilket kunde lösas genom utbyggnad av de slutna stadskvarteren från sekelskiftet. Mellan 1930 och 1960 dubblas antalet invånare i Kristianstad; från ca 14 000 till 28 000. Flera stora arbetsplatser läggs ner vilket skapar stora förändringar. Dessutom läggs Kristianstads två regementen ner 1994.

Sedan 1980-talet har det blivit allt viktigare att bevara Kristianstads natur- och kulturmiljöer. Mycket viktigt är bevaringen av Kristianstads vattenrike, ett våtmarksområde med unika omgivningar.

Vårt besök vid kommunhusen

När vi sökte upp kommunhuset tog vi det säkra före det osäkra, vi besökte både rådhuset på Stora Torg där besökcenter ligger och Östra kommunhuset där man behandlar vård- och omsorgsfrågor.

När vi besökte Kristianstad sommaren 2020 blev vi glatt överraskade över staden. Kristianstad har en trevlig stadskärna och nära till havet, dessutom finns fina vattenriket nästan mitt i stan som är sevärt och omtyckt. Intill finns möjlighet att promenera eller till och med vandra den 6 kilometer långa slingan Linnérundan.

Mitt i stan finns Tivoliparken med blomster och grönområden med möjlighet att ta en fikapaus.

Mitt i stan ligger den pampiga Heliga Trefaldighetskyrkan.

Vattenrikets besökscenter ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. På pålar mitt ute i vattnet, helt i trä med spännande arkitektur. Här finns också takterrass med bra utsikt över stan, strandängarna.

Bromölla kommun

Vi fortsätter norrut i östra Skåne och hamnar i Bromölla kommun där centralort är Bromölla. Detta är Skånes östligaste kommun och gränsar till Kristianstads kommun i Skåne län samt till Sölvesborgs och Olofströms kommuner i Blekinge län.

Bromölla samhälle är ett typiskt brukssamhälle som vuxit upp runt IVÖ – verken en av Nordens största tillverkare av VVS-produkter i porslin, plast och metall för badrum och kök. Samhället består dels av en stor villabebyggelse, dels en mindre del flerfamiljshus som ligger vid den nuvarande järnvägsstationen. Runt den gamla järnvägsstationen finns fortfarande en del industrier, bland annat LB-hus.

I Bromölla bor det idag cirka 12 650 invånare.

Vårt besök i Bromölla

Vi har det lite stressigt på vår Skåneresa och det måste erkännas att vi stressar oss igenom de nordostligaste Skånekommunerna. Viktigt är ändå för att ha gjort ett dokumenterat kommunbesök, är att ta en bild av kommunhuset och att åtminstone se något av centralorten samt gärna någon sevärdhet också.

I Bromölla tar vi oss till centrum och stadens torg där jag upptäcker dinosauriefontänen. dock utan vatten samt industrimuseum..

Sevärdheter i Bromölla

Även om Bromölla känns folktomt ska det finnas ett par intressanta sevärdheter i kommunen. Jag läser på och hittar bland annat: Ifö Center, ett konstnärsdrivet kulturhus vid Ivösjön i Bromölla. Projektet förfogar över 43.000 kvadratmeter i en gammal keramikfabrik och har öppnat upp det tidigare helt slutna industriområdet Iföverken för kultur och turism. Kollektivet bygger allt själv och anordnar kurser, workshopar och guidade visningar.

Det finns också Iföverkens industrimuseum som öppnade 1996 och skildrar brukets historia från starten 1887 fram till dagens företag. På museet visas arbetsmetoder som använts samt ett urval av de produkter som har tillverkats under olika epoker. I anslutning till museet finns en keramisk verkstad där konstnärer arbetar i samarbete med museet för att levandegöra delar av den historiska produktionsprocessen

När det gäller naturupplevelser rekommenderas, Humleslingan som går genom ett vackert natur- och kulturlandskap kring Ivösjön går denna rundtur. Turen är cirka fem mil och visar vägen till ett 40-tal sevärdheter. Det finns även möjlighet att göra en vandring mellan hav och sjö. Med sitt geografiska läge finns många fina naturupplevelser. Kanske har inte så många turister ännu hittat destinationen – Bromölla.

Östra Göinge kommun

Vi fortsätter vår färd något nordväst och hamnar i Östra Göinge kommun där centralort är Broby, men orten Knislinge har något fler invånare. I hela Östra Göinge kommun bor det cirka 14 941 invånare.

I kommunen finns sex naturreservat, i  Wanås naturreservat finns omkring 1 100 grova träd, däribland Snapphaneeken med en omkrets på 7,5 meter och miljöer som är trivsamma för minst 45 rödlistade arter däribland läderbagge, kardinalfärgad rödrock och bokoxe. De tre naturreservaten Dalshult, Sporrakulla och Grävlingabackarna ger tillsammans en bild av hur de skånska markerna har nyttjats i hundratals år fram tills början av 1900-talet.

Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne. Här förändras landskapet från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. De största och mest kända sjöarna är Immeln och Tydingen. Genom Östra Göinge rinner Helge å, den var förr en viktig transportled. Idag är Helge å en betydande vattenkraftskälla.

Under medeltiden var befolkningen så stor och välbärgad i Göingebygden att flera gedigna stenkyrkor kunde uppföras. Dessa tjänade både som gudstjänstlokaler och som försvarsanläggningar.

I dagens Östra Göinge finns gemytliga byar och vild skog, stora slott och små torp, genuint hantverk och modern konst.

Broby kyrka

Vid vårt besök i Östra Göinge kör vi förbi Broby kyrka som är en stenkyrka från 1932. På samma plats har det funnits kyrkor ända sedan medeltiden som har rivits, byggts om och även eldhärjats.

Broby Gästgivaregård

Osby kommun

Vi fortsätter nordväst ut i Skåne och hamnar i Osby kommun, där centralort är Osby. “Os” är ett gammalt ord för åmynning. Ortnamnet betydde alltså ursprungligen “byn vid åmynningen”, där Driveån är ån som åsyftas. Byn bestod från medeltiden fram till andra halvan av 1800-talet av Osby kyrka, prästgården, sex bondgårdar och några torp.

I grannbyn Marklunda fanns skjutsstation och gästgiveri, där det hölls marknader och resande drog fram på dåvarande landsvägen mellan Växjö och Kristianstad. En stor förändring skedde 1862, då Osby fick station vid Södra stambanan. Därefter började Osby att växa, och utvecklade snabbt en förhållandevis omfattande industri och handel.

Osby kyrka är en av flera kyrkor i kommunen.

Vårt besök i Osby

Vi hittar fram till kommunhuset i Osby som ligger centralt på orten. Här finns förutom kommunhus, även tågstation, några butiker samt bostäder till de 13 269 invånare. I Osby finns ett par flerbostadshus närmast centrum men mestadels besår kommunen av småhus i utkanten av tätorten där det även finns några mindre industrier.

Vi besöker kommunhuset där jag tar mig en liten titt. I receptionen frågar man lite nyfiket vad jag vill och när jag berättar att jag besöker Sveriges alla kommuner blir receptionisten lite imponerad och välkomnar mig varmt till Osby kommun.

Kommunhuset bjuder även de yngsta på möjlighet till lek.

Osby är kanske mest känt för leksaksfabriken Brio och under många år var leksaksföretaget Brio, som grundades 1884 av Ivar Bengtsson ortens främsta företag. Brio hade en mängd verksamheter i Osby, men som lades ned i slutet av 1990-talet. Även Brios huvudkontor har idag  lämnat Osby och flyttats till Malmö. Kvar i Osby finns endast Lekoseum, som är ett museum med Brios träleksaker, Märklintåg, Barbiedockor och en utställning om företagets historia.

Förutom Brio vill kommunen även framhäva sin fina natur med många historiska sevärdheter som till exempel Sibbarps skans en befästningsanläggningen som byggdes på uppdrag av den danske kungen under Kalmarkriget år 1611-1613 för att kunna hålla gränsen mot Sverige.

Vill man vandra eller fiska finns Näset som är ett kommunalt naturreservat. Där det också finns möjlighet till att paddla eller fågelskådning.

Läs mer om våra besök i Sveriges 290 kommuner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 4 =