Karlsborg, Tibro och Skövde – Tre kommuner i Västra Götaland

Mellan sjöarna Vättern och Vänern finns ett helt gäng kommuner som väntar på ett besök av oss. Under en bilresa tidigt i somras tar vi oss runt bland flera av de kommuner som ligger i trakten kring Sveriges två största sjöar.

Vi börjar i Karlsborg och tar oss sedan en bit mot Tibro och Skövde. Det är inte alls långt mellan de tre kommunerna men de är tre väldigt olika kommuner som vi möter här i Västra Götaland.

Karlsborgs kommun

Första gången vi besökte Karlsborg var för ett par år sedan när vi bilade utmed Göta kanal. Nu är vi är för att göra kommunbesök och det är inte svårt att tycka om den lilla staden med sitt perfekta läge vid Vätterns strand. Förmodligen är Karlsborg mest känd för sin maffiga fästning. Och det var just därför som Karlsborg kom till när den välkända fästningen byggdes i början av 1800-talet. Syftet var att staden skulle verka som Sveriges reservhuvudstad vid kristider och hade plats för både riksdag, regering och valutareserver.

Till skillnad från flera andra orter längs Göta kanal så finns det ingen sluss i Karlsborg. Däremot finns det en öppningen till den västra delen av kanalen från Vättern vid stadens hamn.

Lite historia

Karlsborgs fästning uppfördes under 1800 – talet för att vid orostider kunna tjänstgöra som rikets reservhuvudstad. Byggtiden för fästningen på Vanäs udde var planerad till 10 år, men tog hela 90 år att genomföra. När Sverige förlorat Finland till Ryssland i kriget 1808-09, blev Stockholm plötsligt en gränsstad och mer utsatt än tidigare. Man ville ha en central fästning inne i landet för att den svenska armén skulle få mer tid att mobilisera. Om det blev krig skulle också kungafamiljen, regeringen och guldreserven kunna flyttas till säkerhet inne i landet.

Planen bakom det hela var Göta kanals byggherre Baltzar von Platen. År 1819 beslutade Carl XIV Johan att fästningen skulle anläggas vid Vätterns västra strand. Närheten till Göta kanal skulle underlätta transporterna.

Innanför vallarna växte en stad upp med bostäder, sjukhus och verkstäder. Redan på 1820-talet tillkom ett gatunät som ännu ligger till grund för bebyggelsen på fästningsområdet. Idag kan både fästningen och den lilla “staden” innanför murarna besökas. Här finns ett par butiker, café och museum.

Här ligger även Karlsborgs garnison där bland annat utbildning av luftburen bataljon vid Livregementets husarer.

Garnisonskyrkan

På området vid Karlsborgs fästning finns Garnisonkyrkan som en gång i tiden var tänkt som plenisal om fästningen skulle ha tagits i bruk så som det var tänkt. Här finns det plats för 700 personer, eftersom rikets ledning skulle kunna sammanträda här. Kyrkan tillhör förbandet och utnyttjas för såväl gudstjänster som regementsceremonier,  musikkonserter, konfirmation och bröllop.

Kyrkorummet är byggt i nygotisk stil med koret på långväggen och domineras av en ståtlig ljuskrona bestående av 276 bajonetter. Med sina tre symboler krona, bajonetter och kedjor vill den påminna om kungamakten, militären och de straffångar som en gång byggde fästningen.

Utmed huvudgatan som går genom staden ligger Karlsborgs kommunhus.

Den största arbetsgivaren i Karlsborg är Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Livregementets husarer, K3. Här finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola.

I övrigt finns det arbetstillfällen inom handel och tillverkning. Bortsett från den offentliga sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver verksamhet inom tillverknings- och tjänstesektorn. I kommunen bor det cirka 6 965 invånare.

Tibro kommun

Vi fortsätter några mil sydväst och hamnar i Tibro kommun i Västra Götalands län, där centralort är Tibro. Kommunen är belägen i de östra delarna av landskapet Västergötland. Hade det inte varit för att vi besöker alla Sveriges kommuner skulle vi nog inte ha någon anledning att besöka Tibro. Och det är just det som är så fantastiskt roligt att faktiskt ha ett skäl för att lägga ner tid på att besöka ett liten stad som vi förmodligen inte skulle göra annars.

Nu när vi kommer till Tibro är vi givetvis nyfikna på vad kommunen har att erbjuda sina invånare och även oss som besökare. Tibro är inte så stort. Vi hittar snabbt fram till centrum där finns den obligatoriska Ica – butiken och ett par andra mindre butiker. På torget finns en parkeringsplats och här ligger även Tibro kommunhus. I kommunen bor det cirka 11 281 invånare.

I Tibros har skogs- och trähantering varit viktiga näringsgrenar sedan långt tillbaka i tiden. Under 1700-talet utvecklade bönder och torpare sitt hantverkskunnande. Man behövde utöka sina inkomster och började sälja förädlat virke och tillverka förvaringskärl och enklare redskap.

På 1850-talet började torpare och bönder började tillverka möbler. Man hade endast några få handredskap i hemmen. De första möbeltyperna som producerades var enkla förvaringsmöbler, pinnstolar, gungstolar och pinnsoffor.

Vid den här tiden fanns det en hel del sågverk, några tegelbruk och torvbrytningsfabriker. Det fanns även ett spinneri och ett bryggeri och så småningom tillkom flera gårdsmejerier i Tibrobygden.

1876 byggs järnvägen till Karlsborg, som en del av den svenska planen för ett centralförsvar som fastställdes 1819 och som omfattade byggandet av Karlsborgs fästning. Stationssamhällen med bostäder och möbelverkstäder växte fram runt stationerna i Tibro och Fagersanna.

Etableringen av järnvägen fick stor betydelse för både framväxten av möbelnäringen och utvecklingen av Tibro som ort. Fram till slutet av 1800-talet var Tibro endast en by, men som kom att växta till sig allt mer.

Det var näringsfriheten och framväxten av frikyrkorörelsen som lade grunden till det breda närings- och föreningsliv som kännetecknar Tibro idag.

Uppleva i Tibro

När vi kommer till en ny kommun brukar jag titta in på kommunens hemsida eller annan turistinformation för att få veta vilka upplevelser som besökaren erbjuds. I Tibro vill kommunen framhäva sina vackra strövområden, vandringsleder och motionsspår. Inte långt från centrum ligger Prästberget som erbjuder en liten lättare vandring med möjlighet till bad. För den som vill vandra längre i ett vackert landskap finns till exempel Rankåsleden som domineras av en ljus och luftig tallskog. Den västra delen är relativt plan och lättvandrad medan den östra är något mer kuperad. Den 28 kilometer långa leden består av tre olika etapper.

I Tibro finns även några charmiga handel- och gårdsbutiker. I Tibro glasverkstad kan besökaren prova på glasblåsning och köpa vackra glasprodukter.

Jag besöker kommunhuset i Tibro.

Karta över Tibro centrala delar.

Skövde kommun

Vi fortsätter cirka 2 mil rakt västerut och hamnar i Skövde. Här har vi åkt igenom vid ett par tillfällen men aldrig stannat. Idag när vi gör kommunbesök tar vi oss en ordentlig titt på den centrala delen av Skövde och upptäcker en mycket trevlig stad.

Vi börjar med Skövdes kommunhus som hunnit stänga för dagen när vi anländer. Kommunens administration ligger i moderna lokaler centralt i stan. Vi parkerar bilen och tar en promenad genom stan.

Kommunen stadsvapen

I Skövde symboliserar ett kvinnligt helgon kommunens stadsvapen. S:t Elin, eller Helena som hon också kallas, var Skövdes skyddshelgon och ska ha levt på 1100-talet. Enligt legenden som nedtecknades på 1280-talet av biskop Brynolf var Elin en mycket from kvinna som bland annat bekostade byggandet av Skövde kyrka. På väg till en kyrkoinvigning i Götene blev hon mördad. Elin helgonförklarades enligt traditionen den 30 juli år 1164 och mot slutet av medeltiden räknades hon som ett av rikets skyddshelgon.

Under medeltiden vallfärdade man till Skövde för att besöka Elins grav, något som hade stor betydelse för handeln och för ortens utveckling. Skövde växte och fick förmodligen stadsprivilegier omkring år 1400, exakt när vet man inte men kommunen firade 600-års jubileum år 2001.

Lite historia

Skövde har förmodligen vuxit fram ur en medeltida vallfartsort, men först 1413 omtalas staden, i Erik av Pommerns skattebok. Ännu ca 1750 hade Skövde bara ca 500 invånare.

Skövde drabbades liksom många andra städer av bränder trots att det fanns brandvakter som nattetid vandrade genom staden. Skövde drabbades av en förödande brand hösten 1759. De flesta av stadens byggnader förstördes. Staden hade minskat i storlek under seklerna efter reformationen och det var först inte självklart att staden skulle byggas upp igen. Idag finns bara den så kallade Helénstugan bevarad från tiden före branden.

Skövde återhämtade sig så småningom efter branden. År 1862 blev Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg färdig. Då blev staden intressant för etableringar av industrier. 1868 startade ingenjör John G Grönvall Skövde Gjuteri och Mekaniska Verkstad som blev grunden till Volvos motorfabriker.

Vid denna tid var det även populärt att “dricka brunn” och den nystartade Skövde Vattenkuranstalt blev framgångsrik.

Runt sekelskiftet 1900 lades flera militära förband till Skövde. 1913 kom även Skaraborgs Regemente hit, det kostade staden mycket pengar, men bidrog också till ökad konsumtion och affärsverksamhet. Idag är garnisonen en av Sveriges största.

1904 grävde två arbetare vid gården Timboholm fram det som är Nordens största bevarade guldskatt. Över sju kilo guld i form av ringar och två guldtackor från folkvandringstiden. Skatten finns nu att se på Historiska museet i Stockholm. En kopia finns på Skövde stadsmuseum.

1907 fick Skövde Mekaniska Verkstad en beställning på motorer från ett företag i Stockholm. Efterhand som samarbetet utvecklades bytte man namn till Pentaverken. En ny utombordsmotor blev mycket framgångsrik. 1925 fick man kontakt med grundarna till Volvo, som så småningom beställde ett antal motorer. Volvos produktion startade år 1927 och detta år levererades 710 motorer från Skövde. Idag arbetar här cirka 5000 personer i två av världens modernaste motorfabriker.
1916 skapades Gullhögens bruk som så småningom började tillverka cement och idag har namnet Cementa. 1937 startade även Rockwool en tillverkning av stenull för isolering.

Skövde idag
Under de senaste decennierna har flera viktiga inrättningar skapats i Skövde. Skövde Kulturhus invigdes 1964 och blev då Sveriges första kulturhus. Det fick stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Även till exempel SKAS (Skaraborgs sjukhus) och Högskolan i Skövde har haft stor betydelse för kommunens utveckling.

I kommunen bor det cirka 57 016 invånare.

Uppleva i Skövde

Förutom att Skövde har ett trivsamt centrum vill kommunen framhäva naturområdet Billingen bara 3 kilometer från stadskärnan. Här finns vandringsleder som bjuder på storslagna naturupplevelser, grillplatser, sjöar, utomhusbad och aktivitetsplats för härliga dagar som passar hela familjen. Vintertid förvandlas Billingen till ett riktigt vinterparadis.

Är man intresserad av växter rekommenderas ett besök i Rhododendrondalen, en oas bland främmande växter och träd som till exempel ginkoträdet. I slutet av maj och början av juni blommar de jättelika rododendronbuskarna och området förvandlas till en sagolik plats.

En bit bort från centrala Skövde ligger Vallevägen i Vallebygden. Valle är ett område som ligger på den västra sidan av platåberget Billingen. Det utgörs av ett böljande landskap med rullande kullar och vacker grönska. Här exploderar varje år tusentals vilda körsbärsträd i en underbar blomsterprakt. Något som vi själva gärna vill återkomma till vid ett annat tillfälle. Vi har kört vägen men inte när körsbärsträden står i blom.

Skövde centrum

Under vårt lilla besök i Skövde kommer vi snart fram till det nyrenoverade Hertig Johans Torg som är en viktig mötesplats för Skövde. Från torget är det sedan lätt att orientera sig i centrum. Här finns ett brett utbud av shopping med både mindre butiker och etablerade kedjor. Många av butikerna ligger inne på Commerce, Skaraborgs första köpcentrum.

Skövde kyrka

Sankta Helena kyrka, även Skövde kyrka, kom efter reformationen och fram till senare delen av 1900-talet att kallas Skövde kyrka. Den är helgad åt Sankta Helena, Sveriges första kvinnliga skyddshelgon från Västergötland, som kanoniserades (helgonförklarades) 1164.

Under medeltiden var S:ta Helena kyrka ett betydande vallfartsmål för pilgrimer från hela Skandinavien. Kyrkan har renoverats ett flertal gånger under århundradena, bland annat 1769, 1927, 1972 och den senaste 2013. På utsidan en katedral med gamla anor och på insidan överraskande ung. Tornet på kyrkan är totalt 56,5 meter inklusive kyrktuppen som är 1,5 meter hög. Tyvärr var kyrkan stängd när vi besökte Skövde.

På en sidogatan från torget ligger en restaurang som såg trevlig ut. Tyvärr är vädret lite nyckfullt denna eftermiddag med både ösregn och sol.

Tulpanpark

Några rhododendron hann vi aldrig se men däremot stannade vi till i en trevlig park där tulpanerna stod i full blom. Kanske inte som i Amsterdam men ändå mycket sevärt.

Intresserad av våra besök i Sveriges kommuner?

Följ oss “Besöka Sveriges 290 kommuner” Antal kommuner: (87 -89/290)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × fyra =